Menu

        

Sakit Göl Hotel / Silent Lake Hotel

KONFRANS MƏRKƏZİ & YIĞINCAQ SALONLARI

Bölünəbilən və geniş olan bu otaqlar qrupun ehtiyaclarına uyğunlaşmaq üçün, rahat professional parametrlərlə təmin olunub. Individual havalandırma və ayrılıqda idarə olunan işıqlandırma sistemi, Audio-Video avadanlığı strukturu xarici pozulma təhlükəsi olmadan fərdi və ya bir qrup insanların ehtiyaclarını ödəmək üçün nəzərdə tutulub. Qrupun istəklərini punktual və professional şəkildə yerinə yetirmək üçün ayrı, əlavə arxa girişlərdən istifadə edərək sakit və narahatlıq vermədən otaqlara xidmət göstərmək mümkündür. Bir-birindən ayrı zərif hissələrə və bloklara ayrılmasının mümkünlüyu bu otaqların xidmətlərinə əlavə olunur.